Társaságunk megbízott projektmenedzserként számos energetikai, elsősorban megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló projekt sikeréhez járult hozzá. Ha a projekt európai uniós támogatási forrás felhasználásával kerül megvalósításra, a siMentat Kft. magas szinten képes a támogatási előírásoknak való megfelelés biztosítására, illetve pályázati projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátására is.

Hisszük, hogy a projekt sikeréhez vezető legfontosabb tényezők az elérni kívánt cél egyértelműsége, a létrehozandó projekteredmény pontos meghatározása, a csapatként működő projektteam és a folyamatos, hatékony kommunikáció az érintettek között.

A siMentat Kft. jelentős projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik az alábbi területeken:

·       megújuló energetikai beruházások,

·       pályázati projektmenedzsment,

·       funkcionális területek (beszerzés, háttérfunkciók) közös ellátását célzó projektek előkészítése és fejlesztése,

·       szervezet- és folyamatfejlesztési projektek.