Energia szektor

Releváns tevékenységi tapasztalatok

 • Megújuló energetikai beruházások projektmenedzsmentje
 • Pályázati projektmenedzsment, illetve támogatott projektek támogatási szempontú minőségbiztosítása
 • Hatósági árszabályozási rendszerek, díjmechanizmusok kialakítása, ellenőrzése
 • Jogszabályok kialakításának, módosításának szakértői támogatása
 • A hatályos, illetve tervezett jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése, támogatása a piaci szereplőknél
 • Üzleti tervezés, tervmodellek és beruházási tervek készítése, engedélyezéshez, finanszírozáshoz kapcsolódó auditálása
 • Erőművi, energetikai beruházások banki, befektetői, finanszírozói átvilágítása, a projektek megvalósulásának nyomon követése
 • Energetikai beruházások európai uniós források elosztásához kapcsolódó átvilágítása
 • Szakmai együttműködési tapasztalat a szabályozó és felügyeleti szervek (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) szakembereivel
 • Önkormányzati, állami tulajdonú társaságok működésének optimalizálása a speciális, regulált működési környezetben, szakértői részvétel e társaságok és a tulajdonosaik, illetve a hatóságok közötti együttműködésben
 • Menedzsment, vezető testületi, tulajdonosi (magán és állami szereplőknél) döntések támogatása, szakmai előkészítése
 • Nagyvállalati, vállalatcsoporti stratégiai menedzsment
 • Irányítási rendszerek (vállalatcsoportok, vállalati portfoliók) optimalizálása, kialakítása

 

A siMentat Kft. vezető tanácsadóinak kiemelt referencia projektjei

 • Új üzletág (geotermikus villamosenergia-termelés) kialakításához kapcsolódó pénzügyi modell elkészítése az MVM Zöld Generáció Kft. számára (2024.)
 • Szakértői támogatás nyújtása az MVM Zöld Generáció Kft. részesedéseire vonatkozó üzletrészek értékelésében (2024.)
 • RRF támogatással megvalósuló hálózatfejlesztési projektek egységköltség alapú elszámolási módszertanának kialakítása (2023.)
 • Szakértői részvétel az „AKKER-PLUS” Kft. pénzügyi, gazdasági helyzetének felülvizsgálatában, gazdálkodási feladatainak ellátásában (2023.)
 • PV és energiatárolási projektek előzetes üzleti tervezése az MVM Zöld Generáció Kft. számára (2023.)
 • A banki hiteldöntést megalapozó megvalósíthatósági tanulmány készítése az MB Sunissimo Primo Kft. által megvalósítani kívánt PV erőmű beruházással kapcsolatos kockázatok értékelése tárgyában az MBH Bank Nyrt. megbízásából (2023.)
 • Finanszírozási feladatok ellátása a KEHOP-5.1.1-17 pályázati konstrukció keretében Kecskemét 0484/71 hrsz. területén megvalósuló 20 MWe fotovoltaikus kiserőmű létesítéséhez kapcsolódóan (2023.)
 • A KEHOP-5.1.1 pályázat vonatkozásában Kecskemét 0484/71 hrsz-ú területén kivitelezésre kerülő 20 MWe névleges teljesítőképességű fotovoltaikus kiserőmű tekintetében szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (2023.)
 • A Grape Solutions Zrt. az MVM Csoport energiahatékonysági jövőképének megvalósításában való részvételi lehetőségeinek vizsgálata, a Társaság ilyen fókuszú célzott átvilágítása (2023.)
 • Az MVM Csoport energiahatékonysági szolgáltatásokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységeket végző társaságainak célzott átvilágítása (2023.)
 • Támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó támogatásszakértői feladatok ellátása a MAVIR ZRt. 2022/MA/ETÁROLÁS/01 kódszámú, „Hálózati integrált energiatárolási beruházások” tárgyú felhívás keretében benyújtott „Teljes mértékben integrált villamosenergia-tároló megvalósítása az átviteli hálózaton” c. projektjéhez kapcsolódóan (2022-2023.)
 • Támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó támogatásszakértői feladatok ellátása az MVM Démász Áramhálózati Kft. 2022/MA/ETÁROLÁS/01 kódszámú, „Hálózati integrált energiatárolási beruházások” tárgyú felhívás keretében benyújtott tárgyú „MVM Démász Hálózati Integrált Tároló Projekt” c. projektjéhez kapcsolódóan (2022-2023.)
 • Támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó támogatásszakértői feladatok ellátása az MVM Émász Áramhálózati Kft. 2022/MA/ETÁROLÁS/01 kódszámú, „Hálózati integrált energiatárolási beruházások” tárgyú felhívás keretében benyújtott tárgyú „MVM Émász Hálózati Integrált Tároló Projekt” c. projektjéhez kapcsolódóan (2022-2023.)
 • Támogatásadminisztrációs feladatok ellátása a KEHOP-5.1.1 pályázat vonatkozásában kivitelezésre kerülő 5 db fotovoltaikus kiserőmű, valamint a KEHOP-5.1.2-17 pályázat vonatkozásában 28 db telephelyen kivitelezésre kerülő 0,5 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus kiserőművek létesítéséhez kapcsolódóan (2022-2023).
 • Támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó támogatásszakértői és támogatásadminisztrációs feladatok ellátása az MVM Démász Áramhálózati Kft., valamint az MVM Émász Áramhálózati Kft. által megpályázott és elnyert forrásokból – különös tekintettel a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) – finanszírozott projektekhez kapcsolódóan (2022-)
 • Az MVM Csoport központi támogatáskoordinációs feladatinak szakértői támogatása – megújuló energetikai projektek, a villamosenergia-rendszer rugalmasságának javítását célzó projektek, hálózatfejlesztési projektek (2022-)
 • Az MVM Tisza CCGT, az MVM Mátra CCGT és az MVM Mátra RDF projektek során a megrendelő mérnöke feladatokat ellátó szereplők beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok elkészítésének szakértői támogatása (2022-)
 • Piaci elemzés aktualizálása a teljes magyarországi villamosenergia-termelési piacra vonatkozóan az MVM Zöld Generáció Kft. megbízásából (2022.)
 • Az MVM Csoport villamosenergia-tároló megvalósítását célzó fejlesztési projektjeinek műszaki, gazdasági és üzemeltetési szempontú megalapozása a támogatási források becsatornázása érdekében (2022.)
 • Írásos vélemény megfogalmazása a Greenergy csoport által megvalósítani tervezett 4000 kW-os csatlakozási teljesítményű naperőmű és egy 3 MW/6 MWh kapacitású villamosenergia-tároló megvalósítását célzó projektre vonatkozó igazgatósági előterjesztéshez (2022.)
 • Az MVM Optimum Zrt. hosszú távú finanszírozására vonatkozó döntéselőkészítő munka és a kapcsolódó implementációs feladatok szakértői támogatása (2022.)
 • Támogatásadminisztrációs feladatok ellátása a KEHOP-5.1.1 pályázat vonatkozásában kivitelezésre kerülő 5 db fotovoltaikus kiserőmű, valamint a KEHOP-5.1.2-17 pályázat vonatkozásában 28 db telephelyen kivitelezésre kerülő 0,5 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus kiserőművek létesítéséhez kapcsolódóan (2022-)
 • Az MVM Zrt. szabályozási és pénzügyi szakértői támogatása egyes kiemelt energetikai témákban (2021-)
 • Az MVM Zrt. pénzügyi és adminisztratív szakértői támogatása a Tisza Erőmű Kft., valamint a litéri gázturbinás erőmű telephelyén megvalósuló fejlesztések során (2021-)
 • Az MVM csoportszintű PV fejlesztési koncepciója megalapozásának, kialakításának szakértői támogatása (2021.)
 • Írásos vélemény megfogalmazása a Greenergy csoport által megvalósítani tervezett akvizíció és PV erőművi beruházás megvalósítását célzó projektre vonatkozó igazgatósági előterjesztéshez (2021.)
 • A KEHOP-5.1.1 pályázat vonatkozásában kivitelezésre kerülő 5 db fotovoltaikus kiserőmű tekintetében szükséges megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a KEHOP-5.1.2-17 pályázat vonatkozásában 28 db telephelyen kivitelezésre kerülő 0,5 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus kiserőművek tekintetében szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (2021.)
 • 87 db 0,5 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű vagyonértékelése az MVM Zöld Generáció Kft. részére (2021.)
 • Pályázati projekt előkészítéséhez és pályázat benyújtásához kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. részére (2021-)
 • Az MVM Csoport szakértői támogatása a 2014-2021. időszakra visszahulló KEHOP források elérésének előkészítésében, valamint az MVM Csoport szakértői támogatása a 2021-2023. között elérhetővé váló uniós források igénybevételét célzó támogatáskoordinációs feladatok ellátásában (2021-)
 • Fotovoltaikus erőművi projekt MFB Zrt. és Budapest Bank Zrt. általi együttes finanszírozásához kapcsolódó független banki pénzügyi és műszaki szakértői feladatok ellátása a Tatooine SolarPark Kft. részére (2021-)
 • Piaci elemzés elkészítése a magyarországi megújuló villamosenergiapiaci szegmensekre az MVM Zöld Generáció Kft. megbízásából (2020.)
 • Energetikai projektek beruházóinak szakértői támogatása METÁR tenderen történő részvétel során (2020.)
 • Szakértői részvétel az MVM Zöld Generáció Kft. 2020. évi éves és évközi üzleti terveinek elkészítésében (2020.)
 • Szakértői feladatok ellátása a HUPX Csoport részére (2020.)
 • A MAVIR Zrt. beszerzési rendszerei fejlesztésének szakértői támogatása (2020.)
 • Az MVM Zöld Generáció Kft. csoportszintű működése kialakításának szakértői támogatása (2020.)
 • Energetikai projektek megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése (2020.)
 • Fotovoltaikus erőművi projektek MFB Zrt. általi finanszírozásához, refinanszírozásához kapcsolódó független banki pénzügyi és műszaki szakértői feladatok ellátása az MVM Zöld Generáció Kft. részére (2019-)
 • Szakértői feladatok ellátása a MAVIR Zrt. részére (2019-2020.)
 • Az MVM Zöld Generáció Kft. gazdasági területe fejlesztési programjának szakértői támogatása (2019-2020.)
 • Az MVM Csoport fotovoltaikus erőművi projektjei refinanszírozásának szakértői támogatása (2019-2020.)
 • Szakértői részvétel az MVM Zöld Generáció Kft. 2019. évi FC 5 üzleti tervének elkészítésében (2019.)
 • Gazdasági tanácsadás szolgáltatás nyújtása MVM Zöld Generáció Kft. részére (2019-)
 • Az MVM Csoport új fotovoltaikus erőművi projektjei előkészítése koordinációjának szakértői támogatása (2019-)
 • Az MVM Csoport új fotovoltaikus erőművi projektjei lehetséges KEHOP támogatásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátása (2019-)
 • Energetikai fókuszú pénzügyi szakértői feladatok ellátása a KÉSZ Holding Zrt. részére (2019.)
 • Az MVM Csoport új fotovoltaikus erőművi projektjeire vonatkozó keretmegállapodásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátása (2019.)
 • Az MVM Zöld Generáció tervezett projektjeinek vizsgálatára alkalmas üzleti tervmodell, valamint a társaság üzleti tervének elkészítése (2018-2019.)
 • Részvétel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak készült napelemes erőművi beruházások megvalósulását akadályozó tényezők vizsgálatáról szóló tanulmány elkészítésében (a Századvég Gazdaságkutató Zrt. alvállalkozójaként) (2018.)
 • Szakértői részvétel az MVM naperőmű portfóliója bővítési lehetőségeinek vizsgálatában (2018.)
 • Részvétel a FŐTÁV Zrt. komplex közép- és hosszú távú fejlesztési tervének kialakításában (a FŐMTERV Zrt. alvállalkozójaként) (2017-2018.)
 • Az MVM Hungarowind Kft. felsőzsolcai és paksi 20 MWp teljesítőképességű fotovoltaikus erőművei előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos pályázati projektmenedzsment feladatok ellátása (2017-2019.)
 • Az MVM Hungarowind Kft. 0,5 MW-ot nem meghaladó teljesítőképességű fotovoltaikus erőművei előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos pályázati projektmenedzsment feladatok ellátása (2017-2019.)
 • Az MVM ERBE Zrt. részére fotovoltaikus kiserőmű létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok (KEHOP-5.1.1, KEHOP-5.1.2) egyes fejezeteinek elkészítése (2017.)
 • Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU Irányelv 14. cikk (3) bekezdés szerinti költség-haszon elemzés elkészítése (a Századvég Gazdaságkutató Zrt. alvállalkozójaként) (2017.)
 • Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. GZR-D-Ö-2016 és a GZR-T-Ö-2016 sz. pályázatokhoz kapcsolódó lebonyolító szervi feladatai ellátásának szakértői támogatása (2017.)
 • Az MVM Zrt. Megújuló Programjának szakértői támogatása (2017.)
 • Az MVM Hungarowind Kft. KÁT határozataihoz kapcsolódó feladatok ellátása (2016-2019.)
 • Az MVM Csoport által azonosított villamosenergia-tárolási (storage) projektlehetőségek megvalósításához igénybe vehető potenciális pályázati finanszírozási források feltérképezése (2016-2017.)
 • Kockázati tőkealap létrehozására vonatkozó ex-ante elemzés elkészítése az MVM Zrt. részére (2016-2017.)
 • Az MVM Csoport megújulóenergia-termelésre irányuló projektjeinek előkészítésében történő szakértői részvétel (2016-2017.)
 • A távhőszolgáltatásban történő állami szerepvállalás előkészítéséhez szükséges „TÁVHŐ Audit Projekt” keretein belül három kiemelt távhőszolgáltató társaság pénzügyi-gazdásági átvilágítása az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. részére (a KPMG Tanácsadó Kft. alvállalkozójaként) (2016.)
 • Az MVM Csoport megújulóenergia-termelésére irányuló programjának szakértői támogatása (2016.)
 • Az MVM Csoport részére üzleti tanácsadási támogatás fotovoltaikus (PV) erőmű fenntartási időszaka vonatkozásában (2016.)
 • Az MVM Csoport tervezett fotovoltaikus (PV) villamosenergia-termelő projektjeihez kapcsolódó KEHOP felhívások publikus tervezeteinek véleményezése (2016.)
 • Az MVM Csoport tervezett fotovoltaikus (PV) villamosenergia-termelő projektjeinek hazai pályázati forrásokhoz kapcsolása (2016.)
 • Az MVM Csoport uniós finanszírozást is tartalmazó fejlesztéseihez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása (2016-2017.)
 • A KEOP-7.9.0 projektek eredményeinek Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. által végzendő felülvizsgálatához kapcsolódó tanácsadói szolgáltatás ellátása (2015.)
 • Az MVM Hungarowind Kft. 10 MWp beépített teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű projektjének előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos pályázati projektmenedzsment feladatok ellátása (2015-2016.)
 • Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozásában és a lakossági épület energiahatékonysági potenciál felmérésében történő szakértői részvétel, 5 darab lakossági épületekre és 5 darab középületekre irányuló energiahatékonysági támogatási konstrukció kidolgozása a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. részére (2015.)
 • A VEOLIA Csoport társaságaira érvényes távhőárak meghatározásához kapcsolódó feladatok szakértői támogatása (a HASLE Kft. alvállalkozójaként)
  (2015.)
 • A „Távhőtermelési és -fogyasztási prognózis 2015-2040.” című tanulmány elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére (a Századvég Gazdaságkutató Zrt. alvállalkozójaként) (2015.)
 • A távhő árszabályozási környezet áttekintése és értékelése, illetve a távhőszektor szempontjából releváns állami támogatási szabályok és kockázatok bemutatása a MATÁSZSZ részére (2015.)
 • A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. mint induló vállalkozás pénzügyi-gazdasági területének kialakítása* (2015-2017.)
 • Szakértői részvétel a „Villamosenergia-fogyasztás prognózis 2015-2030. közötti időszakra” és „A hazai karbonmentes villamosenergia-termelés optimális kialakításának koncepciója” tanulmányok elkészítésében az MVM Zrt. részére (a Századvég Gazdaságkutató Zrt. alvállalkozójaként) (2014.)
 • Napelemes erőmű akvizíciójához kapcsolódó kockázatok, üzleti terv értékelése az MFB Zrt. megbízásából (2014-2015.)
 • Szakértői részvétel a DALKIA Energia Zrt. egyes leányvállalatainak hatósági ármegállapításához kapcsolódó feladatok ellátásában (a HASLE Kft. alvállalkozójaként) (2014.)
 • A PannTerm Zrt. által tervezett üvegház beruházás megvalósíthatóságának és kockázatainak vizsgálata, az üzleti terv értékelése az MFB Zrt. megbízásából (2014-2015.)
 • Nemzetközi benchmark vizsgálat elvégzése annak értékeléséhez, hogy a FŐTÁV Zrt.-nek közszolgálati tevékenysége végzéséért nyújtott ellentételezés megfelel-e a hazai és az Európai Unió támogatásokkal kapcsolatos előírásainak (az ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft. alvállalkozójaként) (2014.)
 • A KEOP-7.9.0/12 pályázati konstrukció keretében a MAVIR ZRt. által támogatást nyert Környezettudatos beruházások támogatási előírásoknak való megfelelésének szakértői támogatása (2013-2015.)
 • A KEOP-7.9.0/12 pályázati konstrukció keretében a MAVIR ZRt. által támogatást nyert Villamos energia átmeneti tárolására alkalmas eszköz rendszerbe integrálását célzó projekt támogatási előírásoknak való megfelelésének szakértői támogatása (2013-2014.)
 • A MAVIR ZRt. kiemelt projektjeihez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása (2013.)
 • A Villamos energia átmeneti tárolására alkalmas eszköz rendszerbe integrálását célzó projekt előkészítéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása (2013.)
 • A magyar átviteli hálózaton környezettudatos beruházások megvalósítását célzó projekt előkészítéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása (2013.)
 • Az árszabályozási és finanszírozási környezet változásának a MAVIR ZRt. gazdálkodására gyakorolt hatásainak modellezése és azok kezelési módjára vonatkozó javaslat kialakítása (2013.)
 • A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. elmúlt időszaki teljesítményeinek kontrolling szemléletű áttekintéséhez, illetve a menedzsment rendelkezésére álló információs bázis szélesítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása (2012-2013.)
 • A MAVIR ZRt. EURO TSO Programjához kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása: a Program keretében megvalósuló projektekhez, illetve részfeladatokhoz kapcsolódóan folyamatba épített minőségbiztosítási feladatok ellátása, a programvezető részére előterjesztésre kerülő dokumentumok előzetes véleményezése, javaslatok megfogalmazása (2012-2013.)
 • Szakértői részvétel a MAVIR ZRt. 2013-2016. évi stratégiájának véglegesítésében (2012.)
 • A MAVIR ZRt. Felügyelő Bizottsága által meghatározott, esetileg felmerülő gazdasági szakértői feladatok ellátása (2012-2014.)
 • A FŐTÁV Zrt. teljesítményértékelési rendszerének bevezetése* (2012.)
 • A Budapesti Erőmű Zrt. hőárszabályozással kapcsolatos szakértői támogatása a PwC alvállalkozójaként (2012.)
 • Döntés-előkészítő tanulmány kidolgozása a KEOP-4.8.0 pénzügyi konstrukció (megújuló energiaforrások hasznosítását támogató visszatérítendő támogatás) kialakításához, valamint a KEOP-4.8.0 Hitel Program kialakításának és elindításának szakértői támogatása (2012-2013.)
 • A KMOP 3.3.3-11 felhívás (Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése) keretében beérkezett 9 db energetikai projekt szakmai, műszaki és gazdasági szempontból történő minőségbiztosítása (szakmai felülvizsgálata) (2012.)
 • A KLIRPROFIT-2003 Energetikai Kft. nagykőrösi biogáz beruházásához kapcsolódó szakértői feladatok ellátása (2011-2012.)
 • Szakértői részvétel a szekszárdi távhődíjak megállapításával, módosításával összefüggő feladatok megvalósításában az ALFA-NOVA Kft. megbízásából (2011.)
 • Szakértői részvétel a székesfehérvári erőművi díjak megállapításával, módosításával összefüggő feladatok megvalósításában a Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. megbízásából (2011.)
 • Szakértői részvétel a szegedi távhődíjak megállapításával, módosításával összefüggő feladatok megvalósításában a Szegedi Hőszolgáltató Kft. megbízásából (2011.)
 • Szakértői részvétel a Vértesi Erőmű ZRt. szénipari szerkezetátalakítási támogatásának előkészítésében* (2011.)
 • A KEOP 4-5. prioritásában (megújuló energiaforrás felhasználásának növelése, hatékony energia-felhasználás) benyújtott, már leértékelt nagy összegű pályázatok szakmai felülvizsgálata (2010-2013.), amely keretében 2013. novemberig mintegy 200 pályázat felülvizsgálata történt meg,
 • 32 darab a 4.2.0/B és 4.10.0/B kódszámú, Helyi hő és/vagy hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
 • 67 darab a 4.4.0 és 4.10.0/C kódszámú, Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés
 • 46 darab az 5.3.0/A és 5.5.0/A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése
 • 37 darab az 5.3.0/B és 5.5.0/B kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
 • című pályázati konstrukcióban.
 • A KLIRPROFIT-2003 Energetikai Kft. részére a nagykőrösi 2 MWe beépített teljesítőképességű biogáz erőmű (beruházási összeg 2 Mrd Ft) megvalósítása céljából a Magyar Energia Hivatal részére benyújtott kérelem részeként összeállított 2012-2031. évekre vonatkozó üzleti terv elkészítése (2010-2011.)
 • A KEOP 4-5. prioritásában (megújuló energiaforrás felhasználásának növelése, hatékony energia-felhasználás) meghirdetett konstrukciók és a kapcsolódó döntés-előkészítési folyamat NFÜ általi felülvizsgálatának tanácsadói támogatása (2010.)
 • A Tatabánya Erőmű Kft. árképzési rendszerének felülvizsgálata, javaslat az új tulajdonosok céljaihoz illeszkedő, szükség szerinti átalakítására. A tatabányai távhőtermeléshez kapcsolódó költségek indokoltságának vizsgálata (2010-2011.)
 • A szekszárdi távhőszolgáltatási modell átalakítására vonatkozó döntés részletes előkészítéséhez kapcsolódó kiemelt szakértői feladatok ellátása (2010.)
 • A 2009. évi aktualizált MVM csoportszintű stratégia részeként elfogadott stratégiai mutatószámok célértékeinek meghatározása* (2010.)
 • Szervezetfejlesztési feladatok ellátása a Paksi Atomerőmű Zrt.-ben* (2010.)
 • A Vértesi Erőmű ZRt. középtávú működtetése feltételeinek, lehetőségeinek szakértői értékelése* (2010.)
 • Szakértői részvétel a Miskolc Holding csoportszintű követeléskezelésének üzleti modelljére vonatkozó döntés előkészítésében, majd az új modell megvalósításában (2009-2010.)
 • Szakértői részvétel a tatabányai távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó, az ármegállapításra vonatkozó szabályozó rendszer felülvizsgálatában, Tatabánya város céljaihoz illeszkedő átalakításában (2009-2010.)
 • Acélszerkezeti és horganyzó üzem beruházási tervének elkészítése* (2009.)
 • Az MVM csoport középtávú stratégiájának aktualizálása* (2009.)
 • Szakértői együttműködés a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. szolgáltatási díjainak kialakításához kapcsolódó auditálási feladatok elvégzésében (2009.)
 • Szakértői együttműködés a dunaújvárosi lakossági távhőszolgáltatási díjak meghatározásához kapcsolódó feladatok ellátásában (2008-2009.)
 • A szerencsi szalmatüzelésű erőmű megvalósíthatóságának és kockázatainak vizsgálata, az üzleti terv értékelése, a műszaki átvilágítási jelentés (zéró riport) elkészítése* (2008-2010.)
 • A Magyar Villamos Művek Zrt. Tőzsdeképességi Projekt tanácsadói támogatása, projektmenedzsment és szakértői feladatok ellátása* (2008-2009.)
 • Az MVM csoport beruházási, befektetési javaslatai értékelési és kiválasztási rendszerének kialakítása* (2008-2009.)
 • Szakértői részvétel a villamosenergia-piaci alkalmazotti tarifa rendszert szabályozó GKM rendelet módosításában* (2008-2009.)
 • A Dunaújvárosi CFB Erőmű megvalósítási struktúrájának értékelése* (2008-2009.)
 • A magyar villamosenergia-piacot bemutató tanulmány elkészítése egy finn energetikai cég megbízásából* (2008-2009.)
 • Szakértői részvétel az alkalmazotti tarifa igénybevételére jogosult fogyasztókra vonatkozó központi, egységes nyilvántartási rendszer kialakításában* (2008.)
 • A miskolci lakossági távhődíj rendszer felülvizsgálata (2008.)
 • Szakértői együttműködés a BIOGAZPROM Energetikai Kft. finanszírozáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában (2008.)
 • A szolnoki szalmatüzelésű erőmű megvalósíthatóságának és kockázatainak vizsgálata, az üzleti terv értékelése, a műszaki átvilágítási jelentés (zéró riport) elkészítése* (2008.)
 • A Vértesi Erőmű ZRt. működésének hosszú távú fejlesztésére vonatkozó befektetői ajánlat szakértői támogatása* (2008.)
 • Az MVM csoport középtávú stratégiájának aktualizálása* (2008.)
 • Az átviteli rendszerirányító alkalmazotti tarifa rendszerben betöltött ellenőrző tevékenységének végrehajtására vonatkozó ellenőrzési szabályzat kidolgozása* (2008.)
 • A szakolyi 19,8 MWe dél-nyírségi bioenergia projekt megvalósítása során a hitelezők műszaki tanácsadójaként való közreműködés, az üzleti terv felülvizsgálata, a műszaki átvilágítási jelentés (zéró riport) és a lehívási, illetve előrehaladási jelentések elkészítése* (2007-2010.)
 • Szakértői részvétel a hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések (HTM-ek) kezeléséhez kapcsolódó részfeladatok végrehajtásában* (2007-2008.)
 • A dunaújvárosi távhőszolgáltatás új díjképzési rendszerére vonatkozó javaslat kialakítása* (2007.)
 • A FŐTÁV Zrt. középtávú stratégiája megvalósulásának értékelése* (2007.)
 • A megújuló energiaforrások, kiemelten a biomassza villamosenergetikai-célú felhasználásának magyarországi lehetőségeit, valamint a CO2-kvóta kereskedelem mechanizmusára vonatkozó szabályozást bemutató tanulmány elkészítése a Magyar Fejlesztési Bank részére* (2007.)
 • A közép-kelet-európai régió országainak villamosenergia-piacait bemutató tanulmány elkészítése* (2007.)
 • Közvetítői (mediátori) és szakértői közreműködés a szakszervezetek és a Kormány között az alkalmazotti villamosenergia-tarifára vonatkozó megállapodás megkötésében* (2007.)
 • Szakértői részvétel a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló GKM rendelet elkészítésében, az átviteli rendszerirányító MAVIR ZRt. az alkalmazotti tarifa rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátására való alkalmasságának megteremtésében* (2007.)
 • A FŐTÁV Zrt. hőközpont fejlesztési programjában üzembe helyezésre kerülő hőközpontok saját gyártási lehetőségének szakértői értékelése* (2007.)
 • Az MVM csoport középtávú stratégiájának aktualizálása* (2007.)
 • Szakértői közreműködés az MVM csoporton belüli központi karbantartási funkció OVIT Zrt.-ben történő kialakításának előkészítésében* (2007.)
 • Szakértői részvétel az MVM csoport stratégiai holdinggá (elismert vállalatcsoport) történő átalakításának előkészítésében* (2006-2007.)
 • A Magyar Fejlesztési Bank szakértőjeként a banknál megjelenő energetikai projektek üzleti terveinek auditálása* (2005-2007.)
 • A VE Zrt. 2007. évi szénipari szerkezetátalakítási támogatásával (szénfillér) kapcsolatos szakértői, egyeztetési feladatok ellátása* (2006.)
 • Az egyetemes szolgáltatás és egyéb közszolgáltatási kötelezettségek vonatkozásában az Európai Unió egyes tagállamainak villamosenergia-piaci gyakorlatát bemutató tanulmány elkészítése* (2006.)
 • A MAVIR ZRt. mint TSO vállalati támogató funkciói helyzetének felmérése az MVM csoportban* (2006.)
 • A villamosenergia-piac magyarországi teljes megnyitása előkészítésének szakértői támogatása* (2006.)
 • A dunaújvárosi távhőszolgáltatási díjak felülvizsgálata* (2006.)
 • A Paksi Atomerőmű Rt. működési modelljének az MVM csoport stratégiájával történő harmonizálása* (2006.)
 • A FŐTÁV Rt. díjmegállapítási rendszerével, szabályozásával, gyakorlatával kapcsolatos szakértői feladatok* (2000-2006.)
 • Szakértői részvétel az MVM csoport stratégiájának megvalósításában* (2005-2010.)
 • Brüsszeli lobby-út szervezése a hazai villamosenergia-szektor döntéshozói számára* (2005.)
 • Mediáció az érdi távhőszolgáltatással kapcsolatos vitás kérdések rendezésében* (2005.)
 • Az MVM csoport működési hatékonyság fejlesztési koncepciójának kialakítása* (2005.)
 • A 2006. január 1-jei villamos energia hatósági (közüzemi végfogyasztói) áremelés minimalizálására irányuló döntés-előkészítő munka szakértői támogatása* (2005.)
 • Szaktanácsadói jelentés készítése a Vásárosnaményi 230 MWe Kombinált Ciklusú Erőmű megvalósítása céljából a Magyar Energia Hivatal részére benyújtott kérelem részeként összeállított 2005-2028. évekre vonatkozó üzleti tervről* (2005.)
 • Az MVM Zrt. közüzemi nagykereskedelmi leányvállalatának kialakításához és működéséhez kapcsolódó gazdálkodási kockázatokra, problémákra és azok kezelésének lehetséges eszközeire vonatkozó vizsgálat elvégzése* (2005.)
 • A Vértesi Erőmű Rt. hosszú távú működtetéséhez szükséges állami támogatással kapcsolatos szakértői vélemény összeállítása* (2005.)
 • Az MVM csoport humánpolitikai alapelvei, bértömeg gazdálkodási rendszere kialakításának szakértői támogatása* (2005.)
 • A Paksi Atomerőmű Rt. hosszú távú finanszírozási koncepciójának kialakítása* (2005.)
 • Az MVM csoport középtávú stratégiájának aktualizálása* (2005.)
 • A Paksi Atomerőmű Rt. hosszú távú működési modelljének kialakítása* (2004-2005.)
 • A DSO-ra (Distribution System Operator) vonatkozó EU és hazai reguláció összehasonlítása a GKM megbízásából* (2004-2005.)
 • A TSO (Transmission System Operator) magyarországi kialakítása lehetőségeinek vizsgálata* (2004.)
 • A külső piaci monitoring rendszerre vonatkozó javaslat kialakítása, a belső működési hatékonyság javítását célzó projekt támogatása, a személyi jellegű költségek csökkentésének lehetőségeinek vizsgálata a Paksi Atomerőmű Rt.-nél* (2004.)
 • A Vértesi Erőmű Rt. 2004-2005. évi működtetési lehetőségeinek és a Társaság 2004-2014. évi üzleti tervének szakértői véleményezése* (2004.)
 • A MOL Földgázszállító Rt. szakértői támogatása (engedélyesi tevékenységek számviteli szétválasztásának problémái, a hálózatfejlesztési hozzájárulás kérdése a szállító rendszeren)* (2004.)
 • Az MVM csoport a villamos energiaszektor liberalizációját követő lehetséges szerepének, feladatának meghatározása* (2004.)
 • Az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiájának kialakítása* (2003.)
 • A FŐTÁV Rt. középtávú stratégiájának kialakítása* (2003.)
 • A MAVIR Rt. üzleti tervezési modelljének elkészítése, a 2004. évi hatósági díjak meghatározásának szakértői támogatása* (2003.)
 • A Vértesi Erőmű Rt. hosszú távú gazdaságos működés lehetőségeinek vizsgálata* (2003.)
 • Az MVM Rt.-t érintő hatósági árváltozások hatásvizsgálata* (2003.)
 • A MAVIR Rt. 2003. évi hatósági díjainak meghatározása, a MAVIR Rt. középtávú, illetve 2003. évi üzleti tervének összeállítása, a Társaság tőkeszerkezetének kialakítása* (2002.)
 • A FŐTÁV Rt. (DHK) kinnlevőség kezelési rendszerének fejlesztése* (2002.)
 • A Győri Hőszolgáltató Kft. kapcsolt energiatermeléssel járó gázmotoros fejlesztése üzleti tervének szakértői felülvizsgálata* (2001.)
 • A FŐTÁV Rt. stratégiájának, illetve arra épülő Igazgatósági munkaprogramjának kidolgozása* (2000.)
 • A FŐTÁV Rt. tárgyi eszköz gazdálkodási, illetve amortizációs politikájának kialakítása a módosult törvényi szabályozás keretein belül* (2000.)
 • A FŐTÁV Rt. belső forrás felszabadítási, illetve pótlólagos külső forrás bevonási lehetőségeinek számbavétele, tőkepiaci pozícionálása* (1999.)
 • A miskolci távhőrendszer működésének átvilágítása, értékelése, a MIHŐ Kft. és a FŰTŐMŰ Kft. egy társaságként történő működtetésére, az új társaság szervezeti rendjére vonatkozó javaslat kidolgozása* (1999.)
 • A FŐTÁV Rt. lakossági kintlévőség állományát értékelő számítógépes modell összeállítása* (1998.)
 • A DÉMÁSZ Rt. tulajdonában lévő DÉLÁSZ Kft. és a PRÍMAVILL Kft. működésének, gazdálkodásának átvilágítása, értékelése* (1997.)
 • A Paksi Atomerőmű Rt. pénzügyi folyamatainak teljes körű felülvizsgálata, optimalizálása* (1997.)
 • Szakértői közreműködés a GEA-EGI Rt. üzleti tervének összeállításában* (1996.)
 • Privatizációs tanácsadás a FŐTÁV Rt. számára* (1996.)
 • A Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. pénzügyi folyamatainak teljes körű felülvizsgálata, optimalizálása* (1996.)
 • Szakértői közreműködés a FŐTÁV Rt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás és díjmechanizmus létrehozásában* (1996.)
 • A GEA-EGI Rt. vezetői információs rendszerének kialakítása* (1995.)

* A siMentat Kft. vezető munkatársainak korábbi referencia ügyfele.

 

Kapcsolat

Iroda/postacím: 1023 Budapest, Apostol utca 6. I. em. 2.

Telefon: +36 1 336 14 90 vagy +36 20 935 87 58

Fax: +36 1 336 14 91

© 2007-2022 siMentat Kft. Minden jog fenntartva.