Európai uniós forráselosztás

Releváns tevékenységi tapasztalatok

 • Szakértői részvétel támogatási konstrukciók kialakításában
 • Szervezetfejlesztés a forráselosztó intézményrendszerben
 • Projektek, üzleti tervek átvilágítása
 • Projektmenedzsment

A siMentat Kft. vezető tanácsadóinak kiemelt referencia projektjei

 • Támogatásadminisztrációs feladatok ellátása a KEHOP-5.1.1 pályázat vonatkozásában kivitelezésre kerülő 5 db fotovoltaikus kiserőmű, valamint a KEHOP-5.1.2-17 pályázat vonatkozásában 28 db telephelyen kivitelezésre kerülő 0,5 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus kiserőművek létesítéséhez kapcsolódóan (2022-)
 • Az MVM Csoport szakértői támogatása a 2014-2021. időszakra visszahulló KEHOP források elérésének előkészítésében, valamint az MVM Csoport szakértői támogatása a 2021-2023. között elérhetővé váló uniós források igénybevételét célzó támogatáskoordinációs feladatok ellátásában (2021-)
 • Pályázati projekt előkészítéséhez és pályázat benyújtásához kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. részére (2021-)
 • Az MVM Csoport új fotovoltaikus erőművi projektjei lehetséges KEHOP támogatásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátása (2019-)
 • Az MVM Hungarowind Kft. 0,5 MW-ot nem meghaladó teljesítőképességű fotovoltaikus erőművei előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos pályázati projektmenedzsment feladatok ellátása (2017-2019.)
 • Az MVM Hungarowind Kft. felsőzsolcai és paksi 20 MWp teljesítőképességű fotovoltaikus erőművei előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos pályázati projektmenedzsment feladatok ellátása (2017-2019.)
 • Az MVM Csoport által azonosított villamosenergia-tárolási (storage) projektlehetőségek megvalósításához igénybe vehető potenciális pályázati finanszírozási források feltérképezése (2016-2017.)
 • Az MVM Csoport tervezett fotovoltaikus (PV) villamosenergia-termelő projektjeihez kapcsolódó KEHOP felhívások publikus tervezeteinek véleményezése (2016.)
 • Az MVM Csoport tervezett fotovoltaikus (PV) villamosenergia-termelő projektjeinek hazai pályázati forrásokhoz kapcsolása (2016.)
 • Innovatív energetikai cégekre fókuszáló befektetési politikájú, részben uniós forrásból finanszírozandó kockázati tőkealap létrehozását megelőzően az Európai Parlament és a Tanács 1303/2007/EU rendeletének 37. cikke szerinti döntés előkészítő ex ante elemzés elvégzése (2016.)
 • Pénzügyi termékfejlesztési tanulmány készítése a Specializált seed és pre-seed befektetési tőkeprogramhoz a GINOP 3.1.3-15 számú projekt keretében (2016.)
 • A 2014-2020-as programozási időszak KEHOP kiírásainak előkészítése érdekében szakértői feladatok, részvizsgálatok elvégzése (2015.) Az NGM számára szakmai segítségnyújtás a helyszíni ellenőrzéshez kapcsolódó céljai és feladatai megvalósítása érdekében (2015.)
 • Támogatási konstrukciók kidolgozása és megalapozó vizsgálatok elvégzése, melynek eredményeit az NFM KEHOP IH tudja felhasználni a 2014-2020-as programozási időszakban (2015.)
 • A CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. tervezett új finanszírozási termékei más, vissza nem térítendő támogatásokkal történő kombinálhatóságának vizsgálata (2015.)
 • A távhőszektor fejlesztését ösztönző szabályozási és finanszírozási környezet kialakítását célzó munka szakértői támogatása (2015.)
 • Szakértői részvétel alvállalkozóként az „Energiahatékonyság növelését és megújuló erőforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök „GAP-elemzését” megalapozó vizsgálat” elkészítésében (2014.) A MAG Zrt. működésének lezárásához kapcsolódóan a Miniszterelnökség és az NGM közötti tevékenységzáró-elszámolás (teljesítési jelentések) összeállítása, a Miniszterelnökség felé történő bemutatása, valamint a Miniszterelnökség által lefolytatott ellenőrzés támogatása (2014.)
 • Szakértői részvétel a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című, KEOP-2012-5.6.0 kódszámú pályázati konstrukció pályázati felhívásának és mellékleteinek egyszerűsítésében (2013.)
 • A KEOP 4-5. prioritásban (megújuló energiaforrás felhasználásának növelése, hatékony energia-felhasználás) benyújtott, már leértékelt nagy összegű pályázatok szakmai felülvizsgálata a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. megbízásából, ennek keretében mintegy 200 db energetikai, energiahatékonysági projektjavaslat és azok értékélésének tartalmi (szakmai, műszaki és gazdasági szempontból történő), szakértői felülvizsgálata (műszaki-szakmai minőségbiztosítás) (2010-2013.)
 • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára a közreműködő szervezetek tevékenységét értékelő mutatószámrendszer kialakítása, illetve ennek alapján az összesített és társaságonkénti hatékonysági elemzések összeállítása (2013.)
 • A MAVIR ZRt. KEOP-7.9.0/12 pályázati konstrukció keretében támogatást nyert Villamos energia átmeneti tárolására alkalmas eszköz rendszerbe integrálása (KEOP-7.9.0/12-2013-40) projekt a támogatási előírásoknak való megfelelésének szakértői támogatása (2013-2014.)
 • A MAVIR ZRt. KEOP-7.9.0/12 pályázati konstrukció keretében támogatást nyert Környezettudatos beruházások megvalósítása a magyar átviteli hálózaton (KEOP-7.9.0/12-2013-41) projekt támogatási előírásoknak való megfelelésének szakértői támogatása (2013-2015.)
 • Szakértői részvétel az ESZA Nonprofit Kft. kifizetési folyamatainak gyorsítására vonatkozó feladatok ellátásában (2012-2013.)
 • Döntés-előkészítő tanulmány kidolgozása a KEOP-4.8.0 pénzügyi konstrukció (megújuló energiaforrások hasznosítását támogató visszatérítendő támogatás) kialakításához, valamint a KEOP-4.8.0 Hitel Program kialakításának és elindításának szakértői támogatása (2012-2013.)
 • Szakértői részvétel a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által tőkebefektetés céljából kiválasztott gazdasági társaságok pénzügyi átvilágításában (2011-2013.)
 • A KMOP 3.3.3-11 felhívás (Megújulóenergiahordozó-felhasználás növelése) keretében beérkezett 9 db energetikai projekt szakmai, műszaki és gazdasági szempontból történő minőségbiztosítása (szakmai felülvizsgálata (2012.)
 • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata, az új finanszírozási-elszámolási rendszer kialakítása, bevezetése. Ennek keretében a 11 közreműködő szervezetre kiterjedő, részben az egyes társaságok telephelyén lefolytatott ellenőrzés során megtörtént e cégek gazdálkodásának, költségszerkezetének átvilágítására, illetve az egyes költségek tevékenységek közötti elkülönülésének, illetve az elszámolhatóság részletes elemzése, értékelése (2011-2012.)
 • A KEOP 4-5. prioritásában meghirdetett konstrukciók és a kapcsolódó döntés-előkészítési folyamat NFÜ általi felülvizsgálatának tanácsadói támogatása (2010.)

Kapcsolat

Iroda/postacím: 1023 Budapest, Apostol utca 6. I. em. 2.

Telefon: +36 1 336 14 90 vagy +36 20 935 87 58

Fax: +36 1 336 14 91

© 2007-2022 siMentat Kft. Minden jog fenntartva.